Chytrá slovenská a česká města

Projekt Fakulty riadenia a informatiky, Žilinské univerzity v Žiline a Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Brno spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) ve spolupráci se Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky úspěšně řeší projekt Chytrá slovenská a česká města, ITMS 22410320048.  Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti především malých a středních firem v příhraničních krajích Česko-Slovenska a zvýšení povědomí o technologických možnostech konceptu chytrých měst pracovníků státní správy a místní samosprávy. Projekt je řešen v rámci programu česko-slovenské přeshraniční spolupráce podporovaného evropským fondem ERDF.