Chytré slovenské a české mestá

Projekt Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline a Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Brno spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky úspešne rieši projekt Chytrá slovenská a česká města, ITMS 22410320048.  Projekt je zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti predovšetkým malých a stredných firiem v pohraničných regiónoch Česko-Slovenska a zvýšenie povedomia o technologických možnostiach konceptu chytrých miest pracovníkov štátnej správy a miestnej samosprávy. Projekt je riešený v rámci programu česko-slovenskej cezhraničnej spolupráce podporovaného európskym fondom ERDF.