Kalkulačka chytrého parkovania

Pomocou Kalkulačky je možné určiť predpokladané náklady na realizáciu systému na konkrétny počet parkovacích miest, ako i odhadované prevádzkové náklady.

Kalkulačka chytrého parkovania

Nástroj Kalkulačka chytrého parkovania slúži predovšetkým pre objednávateľov systémov. Pomocou Kalkulačky je možné určiť predpokladané náklady na realizáciu systému na konkrétny počet parkovacích miest i odhadované prevádzkové náklady. Kalkulačka tiež ponúka výpočet predpokladanej doby návratnosti.

 

Kalkulačka