Chytré mesto [Smart City]

Celosvetový koncept, zameraný na zavedenie informačných a komunikačných technologií a nástrojov na efektívnejšiu správu miest a integrovanie občanov do jeho tvorby.

Koncept chytrých miest

Chytré mesto je nástrojom pre dosiahnutie zmeny myslenia, ktorá stavia na konceptoch ekonomiky zdieľania. Ekonomika zdieľania je konceptom spoločenskej zmeny človeka v 21. storočí, ktorý nepotrebuje veci dennej spotreby vlastniť a je vďaka existujúcej ponuke rôznych komunikačných nástrojov schopný využívať spoločné produkty. Do tohto konceptu spadajú schémy z oblasti dopravy, t. j. napríklad zdieľanie vozidiel, bicyklov, verejnej dopravy, z oblasti energií, napríklad koncepty zdieľanej výroby elektrickej energie, z oblasti verejného priestoru, napríklad zdieľanie investícií a aktivít do spoločných projektov, z oblasti spoločenskej, napríklad zdieľanie obytného priestoru, stravovania a pod.

 

 

Je tak možne konštatovať, že koncept chytrého mesta a ekonomiky zdieľania je hnutím vedúcim k decentralizácií politickej i ekonomickej moci, k hospodárnosti a k uvedomelému správaniu voči prostrediu, v ktorom žijeme.

Koncept chytrého mesta je možné rozdeliť na tieto úrovne:

 1. Politickú (úroveň riadenia mesta)
 2. Spoločenskú (úroveň obyvateľov miesta)
 3. Technologickú (úroveň podnikateľskú)

Koncept je možné ďalej rozdeliť podľa oborov.

 1. Demografický vývoj a územné plánovanie
 2. Ekonomický a ekologický vývoj
 3. Energetická koncepcia - elektrárne s podielom občanov
 4. Doprava (udržateľná mobilita)
 5. Sociálne a kultúrne programy pre občanov

Chytré mesto je možné stručne vymedziť ako:

 • vizionárske
 • zamerané na občanov
 • digitálne
 • otvorené
 • kooperatívne

 

Podrobné informácie o jednotlivých úrovniach a oboroch chytrých miest je možné získať prostredníctvom vzdelávacích modulov.