Systém chytrého parkovania

Systém chytrého parkovania je účinný a rýchle aplikovateľný nástroj na riešenie mnohých problémov miest.

Systém chytrého parkovania

Systém chytrého parkovania je základným systémom tzv. chytrých miest (smart cities). Ide o jednoduchý a zároveň veľmi účinný systém, ktorý je v zahraničí bežnou technológiou a je využívaný vo veľkých moderných európskych mestách (Amsterdam, Barcelona, Londýn atď.). Je ho možné považovať za jeden z najperspektívnejších systémov chytrých miest, pretože dokáže riešiť pouličné parkovanie, a teda sa stáva účinným nástrojom pre riešenie regulácie parkovania, ale i podoby verejných priestorov predovšetkým v centrách miest, znižuje výskyty dopravných zápch a poskytuje cenné dáta pre dlhodobé strategické plánovanie mesta.