Aktivity projektu

Projekt Chytré slovenské a české mestá pozostáva z piatich aktivít

Aktivita zahrňuje spracovanie vzdelávacieho programu v podobe dvoch vzdelávacích modulov. V rámci každého modulu existujú čiastkové bloky, ktoré sú zamerané na konkrétnu problematiku miest a inteligentných dopravných systémov (ITS).

Modul I: Európska podpora ITS:

  • Blok 1: Európske technické normy a ich prínos
  • Blok 2: Európska legislatíva a podpora udržateľnej mobility
  • Blok 3: Udržateľná dopravná politika miest, strategické plány udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a pravidlá pre ich prípravu

Modul II: ICT systémy v mestách v kontexte CZ-SK pohraničia:

  • Blok 1: Koncept chytrých miest a jeho podpora v EU
  • Blok 2: ICT systémy v mestskej doprave a súvisiace systémy miest
  • Blok 3: Systém chytrého parkovania – nástroj koncepčného dopravného plánovania
  • Blok 4: Simulačné a vizualizačné nástroje a využitie simulácie pre dopravné plánovanie

Aktivita zahrňuje vlastnú inštaláciu systému ako praktickej učebnej pomôcky. Za asistencie odbornej firmy bude nainštalovaný na vybranej lokalite Žilinskej
univerzity systém chytrého parkovania. Podrobný popis a postup vlastnej inštalácie je možné vidieť v sekcií videa.

Ativita spočíva vo výmene celého radu odborných skúseností a znalostí i prenosu know-how medzi Centrom dopravního výzkumu a Žilinskou univerzitou. V rámci stáží sa príslušní pracovníci zoznámili s výskumnými projektmi partnera a diskutovali o možnostiach budúcich spoločných projektov.

V období posledných štyroch mesiacov realizácie projektu prebehne v pohraničných regiónoch ČR a SR (Juhomoravský, Zlínsky, Moravskosliezsky a Žilinský) šesť odborných seminárov k novo vzniknutému vzdelávaciemu programu o ITS. S ohľadom na rozdielny prístup ku kľúčovým cieľovým skupinám projektu (súkromný sektor, verejný sektor, študenti) bude každý so seminárov cielený práve na jednu z týchto cieľových skupín. Vždy prebehnú tri semináre na českom a tri na slovenskom území.

Posledná aktivita, e-learningový kurz, je vytvorený pre účely diaľkového elektronického vzdelávania, ale i potrebnej dokumentácie všetkých realizovaných krokov pre dané cieľové skupiny. Jeho náplňou sú obsahy jednotlivých vzdelávacích blokov.