Odborné semináre

Dovoľujeme si Vás pozvať na semináre o chytrých mestách. Semináre sú zostavené v dvoch odlišných verziách pre rôzne cieľové skupiny účastníkov.

Seminár je zameraný na vzdelanie pracovníkov malých a stredných firiem o použití systému chytrého parkovania. Účastníci sa zoznámia s postupom inštalácie systému a jeho kalibráciou, s nadstavbovými úrovňami systému a jeho širokými aplikačnými možnosťami na domácich trhoch. Seminár je zdarma a je voľne prístupný všetkým záujemcom. Na konci seminára dostanú účastníci certifikát o jeho absolvovaní.

Miesta konania a termíny seminárov:

ZLÍN, 12.5.2014 od 10:00

Magistrát mesta Zlín - Detašované pracovisko Tř. T. Bati 3792 – veľká zasadacia miestnosť, Zlín (budova Krajskej správy sociálneho zabezpečenia)

ŽILINA 24.6.2014 od 10:00

Miestnos 58, Dom odborov v Žiline, Antona Bernoláka 51.

Registrácia

 

Program seminára v Žiline

10:00 Úvodné zahájenie, predstavenie projektu a konceptu smart cities (Mgr. David Bárta, CDV)
10:30 Chytré parkovanie – ako efektívne regulovať parkovanie (Mgr. David Bárta, CDV)
10:50 Systém chytrého parkovania – predstavenie konceptu a hardvérových komponentov (Ing. Lukáš Vecl, CITIQ s.r.o.)
11:20 Systém chytrého parkovania – softvér, API (Ing. Milan Holub, CITIQ s.r.o.)
11:40 Diskusia
12:00 Obed
13:00 Udržateľná dopravná politika miest, plány udržateľné mestskej mobility (SUMP) a pravidlá pre ich prípravu (Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., CDV)
13:30 Ďalšie systémy chytrého mesta (Mgr. David Bárta, CDV)
14:00 Simulačné a vizualizačné nástroje (Ing. Peter Jankovič, Ph.D., UNIZA)
14:30 Diskusia
15:00 Návšteva inštalovaného systému chytrého parkovania (Ubytovacie zariadenie ŽU na Hlinách)
16:00 Záver seminára

Seminár zameraný na preškolenie pracovníkov štátnej správy a samosprávy českých a slovenských miest o nových inovatívnych technológiách a konceptoch chytrých miest a možnostiach ich obstarávania. Účastníci sa dozvedia, ako plánovať investície do systémov chytrého parkovania, napríklad pomocou inovatívneho nástroja Kalkulačka, ako rozložiť investície do viacerých rokov, či ako integrovať systémy od jednotlivých dodávateľov. Na konci seminára dostanú účastníci certifikát o jeho absolvovaní.

Miesta konania a termíny seminárov:

OPAVA, 13.5.2014, od 10:00

Schösslerův salónik v Obecním domě v Opavě, Ostrožná 46, Opava

ŽILINA 25.6.2014 od 10:00 

Malá zasadačka Mestského úradu v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1.

Registrácia

 

Program seminára v Žiline

10:00 Uvítací príhovor hostiteľského mesta
10:05 Predstavenie projektu, konceptu smart cities a jeho podpora v EÚ (Mgr. David Bárta, CDV)
10:30 Udržateľná dopravná politika miest, plány udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a pravidlá pre ich prípravu (Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., CDV)
11:00 Podpora udržateľnej mobility na európskej a národnej úrovni (Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., CDV)
11:20 Európske technické normy pre otvorené systémy a ich prínos pre mestá a podnikateľskú sféru (Mgr. David Bárta, CDV)
11:40 Systém chytrého parkovania – nástroj koncepčného dopravného plánovania (Mgr. David Bárta, CDV)
12:00 Obed
13:00 ICT systémy v mestskej doprave a súvisiace systémy miest (Ing. Peter Jankovič, Ph.D., UNIZA)
13:30 Projekt Smart City (Ing. Ján Halgaš, PhD., UNIZA)
14:00 Prestávka
14:30 Simulačné a vizualizačné nástroje a využitie simulácie pre dopravné plánovanie (Ing. Peter Jankovič, Ph.D., UNIZA)
15:00 Využitie mýtnych dát a prostriedkov pre mestá a aglomerácie (Ing. Karol Hrudkay, PhD., UNIZA)
15:30 Návšteva inštalovaného systému chytrého parkovania (Ubytovacie zariadenie ŽU na Hlinách)
16:00 Záver seminára